WIADOMOŚCI

STOWARZYSZENIE

ZNANI ze STUDZIANKI

ZABYTKI

CZYTELNIA

PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACA

 


Publikacje naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne 2004-2018

W wersji papierowej

2005

         1.      Działalność Pejsach Barna w Komitecie Okręgowym KPP w Siedlcach [w:] Kuźnia Młodych Historyków t. II, Siedlce 2005, s. 117-125.

 1. Łukasz Węda, Co wiemy o Tatarach [w:] „Słowo Podlasia” nr 52 z 2005 s. 31.

2006

         3.      Postawa duchowieństwa diecezji podlaskiej wobec zagrożenia komunistycznego w latach 1918-1939 [w:] Wobec komunizmu. Materiały z sesji naukowej pt. Lubelskie i Południowe Podlasie wobec komunizmu 1918-1989, Radzyń Podlaski 2 IX 2005, pod red. D. Magiera, Radzyń Podlaski 2006, s. 57-65.
   4.
      Recenzja: Marek J. Chodakiewicz, Between Nazis and Soviets. A Case Study of Occupation Politic in Poland 1939-1947, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford 2004, ss. 441 [w:] Wschodni Rocznik Humanistyczny 2005, s. 441-444.

2007

        5. Łukasz Węda, Parafia muzułmańska w Studziance-zarys dziejów (1679-1915) [w:] „Radzyński Rocznik Humanistyczny t. V z 2007 Radzyń Podlaski 2007 s. 17-29.

2008

         6.      Stowarzyszenie zadbało o mieszkańców [w:] "Słowo Podlasia" nr 36 z 2008 s.20.

 1. Studzianka stawia na rozwój [w:] "Słowo Podlasia" nr 29 z 2008 s.
 2. Dożynki z pokazem zwierząt [w:] "Słowo Podlasia" nr 36 z 2008 s. 3.
 3. Z mizarem w tle [w:] "Katolickie Echo Podlasia" - Akcja Wakacje 2008 w Studziance
 4. W trosce o tradycje [w:] Katolickie Echo Podlasia nr 38 z 2008    Akcja Wakacje 2008 w Studziance.
 5. Owocny debiut [w:] Katolickie Echo Podlasia nr 39 z 2008r. 
 6. Studzianka-miejsce magiczne [w:] Wspólnota Bialska nr 3 z 2008.
 7. Wakacje 2008 w Studziance [w:] "Tygodnik Podlaski" 2008.
 8. Łomaskie dożynki z pokazem zwierząt [w:] Słowo Podlasia nr 36 z 2008 s. 17.
 9. Zakochany w tatarskości [w:] "Katolickie Echo  Podlasia" nr 2 z 2008 s. 12.
 10. Zabawa andrzejkowa w Studziance. Służba zdrowia w krzywym zwierciadle [w:] "Wspólnota bialska" nr 2 z 2008.

2009

         17.  Łukasz Węda, S Hordejuk, Rocznica osadnictwa tatarskiego 1679-2009 cz.1. Jedyny meczet w Studziance [w:] „Wspólnota Bialska” nr 11 (17) z 17.03.2009, s. 15.

 1. Łukasz Węda, S Hordejuk, Rocznica osadnictwa tatarskiego 1679-2009 cz. 2. Tatarzy wtapiali się w polską rzeczywistość [w:] Wspólnota Bialska nr 12 (20) z 24.03.2009, s. 12.
 2. Łukasz Węda, Spotkanie z Tatarami [w:] „Gościniec Bialski” nr 4 (60)/ 2009, s. 33.
 3. Łukasz Węda, Co wiemy o Tatarach [w:] „Gościniec Bialski” nr 4 (60)/ 2009, s. 33-34.
 4. Łukasz Węda, Powitanie wakacji w Studziance [w:] „Gościniec Bialski” nr 6-7 (62)/ 2009, s. 39.
 5. Łukasz Węda, Europejskie Dni Dziedzictwa w Studziance [w:] „Gościniec Bialski” nr 8-9 (63)/ 2009, s. 10.48-49.
 6. Łukasz Węda, Dni Kultury Tatarskiej [w:] „Gościniec Bialski” nr 8-9 (63)/ 2009, s. 53-54.
 7. Łukasz Węda, Studzianka na Festiwalu Smaków [w:] „Gościniec Bialski” nr 8-9 (63)/ 2009, s. 60-61.
 8. Łukasz Węda, Z mizarem w tle [w:] „Echo Studzianki” nr 2 z 12.11.2009r. s. 3.
 9. Łukasz Węda, Nasze przysmaki na Europejskim Festiwalu [w:] „Echo Studzianki” nr 2 z 12.11.2009r. s. 5.
 10. Łukasz Węda, Sławomir Hordejuk, Dni Kultury Tatarskiej [w:] „Echo Studzianki” nr 2 z 12.11.2009r. s. 6-7.
 11. Łukasz Węda, Europejskie Dni Dziedzictwa w Studziance [w:] „Echo Studzianki” nr 2 z 12.11.2009r. s. 7.
 12. Łukasz Węda, Jesienna Biesiada w Studziance [w:] „Echo Studzianki” nr 2
  z 12.11.2009r. s. 8.
 13. Łukasz Węda, Pozostało po Tatarach [w:] „Gościniec Bialski” nr 12 (68)/2009
  s. 34-35.
 14. Łukasz Węda, Szlak Tatarski [w:] „Marka wiejskiego produktu turystycznego, inicjatywy i inspiracje”, Kraków 2009, s. 75-79.
 15. Łukasz Węda, Parafia muzułmańska w Studziance [w:] Przegląd Tatarski nr 3 (3) z 2009 s. 4-7.
 16. Łukasz Węda, Rok 2009 w Studziance [w:] „Echo Studzianki” nr 3 z 12.02.2010r. s. 6-7.

2010

        34.  Łukasz Węda, Następca Boruca w Studziance [w:] „Echo Studzianki” nr 3
z 12.02.2010r. s. 9.

 1.  Łukasz Węda, Wyróżnienie dla Ewy [w:] „Echo Studzianki” nr 3 z 12.02.2010r.
  s. 9.
 2. Łukasz Węda, Stowarzyszenie na szkoleniu [w:] „Echo Studzianki” nr 3
  z 12.02.2010r. s. 11.
 3. Łukasz Węda, Zielawa znów na scenie [w:] „Echo Studzianki” nr 3 z 12.02.2010r. s. 11.
 4. Łukasz Węda, Kapliczki Podlasia. Pochylić się i usłyszeć dawne opowieści [w:] „Wspólnota Regionalna”  nr 14 (180) z 06.04.2010r.  s. R7..
 5. Łukasz Węda, Szkolenie o turystyce w Janowie Podlaskim [w:] „Gościniec Bialski” nr 3 (71)/2010 s. 19.
 6. Łukasz Węda, Zmagania sportowe Ortela i Studzianki [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 3 (71)/2010 s. 34.
 7. Łukasz Węda, Majówka ze średniowieczem [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 5 (73)/2010 s. 29.
 8. Łukasz Węda, Śpiewanie w Łomazach [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 5 (73)/2010 s. 31.
 9. Łukasz Węda, Kulinarne doświadczenia [w:] „Echo Studzianki” nr 4 z 12.05.2010r. s. 7.
 10. Łukasz Węda, Krzysztof Lewczuk laureatem [w:] „Echo Studzianki” nr 4 z 12.05.2010r. s. 9.
 11. Łukasz Węda, Majowe wojaże [w:] „Echo Studzianki” nr 4 z 12.05.2010r. s. 10.
 12. Łukasz Węda, Razem możemy więcej [w:] „Echo Studzianki” nr 5 z 25.07.2010r. s. 9.
 13. Łukasz Węda, Spotkanie z kultura tatarską [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 6 (74)/2010 s. 42.
 14. Łukasz Węda, Dzieci strzelały z tatarskiego łuku [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 6 (74)/2010 s. 21.
 15. Łukasz Węda, Turniej wsi w Studziance [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 6 (74)/2010 s. 22.
 16. Łukasz Węda, Naukowcy na mizarze [w:] „Echo Studzianki” nr 5 z 25.07.2010r. s. 11.
 17. Łukasz Węda, Zmagania wsi[w:] „Echo Studzianki” nr 5 z 25.07.2010r. s. 14.
 18. Łukasz Węda, Tatarzy zawładnęli Studzianką [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 7-8 (75/76)/2010 s. 55.
 19. Łukasz Węda, Lepiej pójść na mary jak w niewolę na Tatary [w:] „Gościniec Bialski” nr 7-8 (75/76)/2010 s. 62.
 20. Łukasz Węda, Spotkali się z Tośkiem z serialu Plebania [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 9 (77)/2010 s. 22.
 21. Łukasz Węda, Tatarskie smaki w Studziance [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 11 (79)/2010 s. 31.
 22. Łukasz Węda, W Studziance jedzenie jest jak w bajce [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 12 (80)/2010 s. 11.
 23. Łukasz Węda, Warsztaty garncarskie w Łomazach [w:] „Gościniec Bialski”
  nr 12 (80)/2010 s. 14.
 24. Łukasz Węda, Tatarskie smaki [w:] „Echo Studzianki” nr 6 z 24.12.2010r. s. 1.
 25. Łukasz Węda, W Studziance jedzenie jest jak w bajce [w:] „Echo Studzianki” nr 6 z 24.12.2010r. s. 2.
 26. Łukasz Węda, Tatarskie wyrażenia [w:] „Echo Studzianki” nr 6 z 24.12.2010r. s. 3.
 27. Łukasz Węda, Studzianka na Europejskim Festiwalu Smaków [w:] „Echo Studzianki” nr 6 z 24.12.2010r. s. 3.
 28. Łukasz Węda, II Dni KulturyTatarskiej [w:] „Echo Studzianki” nr 6 z 24.12.2010r. s. 6-7

2011

       63.  Łukasz Węda, Warsztaty garncarskie w Łomazach[w:] „Gościniec Bialski” nr 2 (82)/2011 s. 20.

 1. Łukasz Węda, Zabawa karnawałowa w Studziance [w:] „Echo Studzianki” nr 7 z 23.03.2011r. s. 4.
 2. Łukasz Węda, Warsztaty garncarskie[w:] „Echo Studzianki” nr 7 z 23.03.2011r. s. 5.
 3. Łukasz Węda, Tatarskie tradycje w Studziance [w:] „Gościniec Bialski” nr 4 (84)/2011 s. 8.
 4. Łukasz Węda, Tatarska majówka [w:] „Gościniec Bialski” nr 5 (85)/2011 s. 44.
 5. Łukasz Węda, Tatarska majówka [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (8)
  z 07.07.2011r. s. 1.
 6. Łukasz Węda, Chciałby wystąpić w Idolu [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (8)
  z 07.07.2011r. s. 3.
 7. Łukasz Węda, Sabantuj 2011 [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (8) z 07.07.2011r.
  s. 7.
 8. Łukasz Węda, Hafciarka ze Studzianki [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (8) z 07.07.2011r. s. 14.
 9. Łukasz Węda, Sztangista Tomek [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (8) z 07.07.2011r. s. 15.
 10. Łukasz Węda, Tatarskie strzelanie [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (8) z 07.07.2011r. s. 15.
 11. Łukasz Węda, Spotkanie z kultura tatarską i regionalną [w:] „Gościniec Bialski” nr 6 (86)/2011 s. 47.
 12. Łukasz Węda, Tatarskie strzelanie [w:] „Gościniec Bialski” nr 6 (86)/2011 s. 47.
 13. Łukasz Węda, Spotkanie z kultura tatarską i regionalną w Studziance [w:] „Gościniec -Bialski” nr 7-8 (87-88)/2011 s. 40-41.
 14. Łukasz Węda, Pożegnanie lata z historią w Studziance [w:] „Gościniec -Bialski” nr 9 (89)/2011 s. 43-44.
 15. Łukasz Węda, Cmentarze to miejsca pamięci minionych lat [w:] „Gościniec -Bialski” nr 11 (91)/2011 s. 10.
 16. Łukasz Węda, Pokaż swoją twarz [w:] „Gościniec -Bialski” nr 11 (91)/2011 s. 14.
 17. Łukasz Węda, Dzień seniora w Studziance [w:] „Gościniec -Bialski” nr 11 (91)/2011 s. 38

2012

      81.  Łukasz Węda, Zakończenie projektu w Studziance[w:] „Gościniec - Bialski” nr 1 (93)/2012 s. 7.

 1. Łukasz Węda, Tatarskie pozostałości [w:] „Gościniec - Bialski” nr 3 (95)/2012 s. 36.
 2. Łukasz Węda, Łucznictwo historyczne w Studziance [w:] „Gościniec - Bialski” nr 5 (97)/2012 s. 25.
 3. Łukasz Węda, Łucznictwo w Studziance [w:] „Gościniec - Bialski” nr 7-8 (99-100)/ 2012 s. 29.
 4. Łukasz Węda, Tatarskie spotkanie w Studziance [w:] „Gościniec - Bialski” nr 7-8 (99-100)/2012 s. 31.

        86.  Łukasz Węda, Pokaż swoją twarz. Zakończenie projektu w Studziance, nr 1 (11) ROK 4  20.03.2012, s. 4.

        87.  Łukasz Węda, Ferie w Studziance, [w:] „Echo Studzianki” nr 1 (11) ROK 4  20.03.2012, s. 5.

         88.  Łukasz Węda, Studzianka budzi podziw, [w:] „Echo Studzianki” nr 1 (11) ROK 4  20.03.2012, s. 10-11.

       89.  Łukasz Węda, Chłopak z talentem, [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (12) ROK 4  7-  8.07.2012, s. 5

      90.  Łukasz Węda, Stowarzyszenie na Mazurach, [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (12) ROK 4  7-8.07.2012, s. 8-9.

      91.  Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie III-VI 2012, nr 2 (12) ROK 4  7-8.07.2012, s. 10.

     92.  Łukasz Węda, Sportowa majówka w Studziance, [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (12) ROK 4  7-8.07.2012, s. 13.

     93.  Łukasz Węda, II Popołudnie seniora w Studziance, [w:] „Echo Studzianki” nr 3-4 (13-14) ROK 4  24.12.2012,

     94.  Łukasz Węda, Tatarskie bieganie, [w:] „Echo Studzianki” nr 3-4 (13-14) ROK 4  24.12.2012, s. 9.

     95.  Łukasz Węda, IV Tatarski Turniej Łuczniczy, [w:] „Echo Studzianki”  nr 3-4 (13-14) ROK 4  24.12.2012, s. 15.

 

2013

        96.  Ł. Węda, Uroczystości patriotyczne w Łomazach, [w:] „Gościniec - Bialski” nr 11 (115)/2013. s.16

 1. Dzień seniora w Studziance,  [w:] „Gościniec - Bialski” nr 11 (115)/2013. s.16
 2. Nasi biegali w Lublinie po błocie [w:] „Gościniec - Bialski” nr 11 (115)/2013. s.58
 3. Łukasz Węda, Kreatywność organizacji pozarządowych [w:] „Gościniec - Bialski” nr 4 (108)/2013 s. 21.

100.       Łukasz Węda, Tatarskie bieganie [w:] „Gościniec - Bialski” nr 4 (108)/2013 s. 41-42.

101.       Łukasz Węda, Mariusz Maksymiuk, Tatarsko i regionalnie w Studziance [w:] „Gościniec - Bialski” nr 7 (110-111)/2013 s. 45.

102.       Łukasz Węda, Tatarskie strzelanie z łuku [w:] „Gościniec - Bialski” nr 9 (113)/2013 s. 24.

103.       Łukasz Węda, Ze Studzianki do Afganistanu, [w:] „Echo Studzianki” nr 1 (15) ROK 5  29.03.2013, s. 3. Paweł Guzek

104.       Łukasz Węda, Przede wszystkim współpraca, [w:] „Echo Studzianki” nr 1 (15) ROK 5  29.03.2013, s. 10.

105.       Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie I- III 2013, [w:] „Echo Studzianki”  nr 1 (15) ROK 5  29.03.2013, s. 10-11.

106.       Łukasz Węda, Ferie przy kominku, [w:] „Echo Studzianki” nr 1 (15) ROK 5  29.03.2013, s. 11.

107.       Łukasz Węda, II Tatarskie bieganie, nr 1 (15) ROK 5  29.03.2013, s. 15.

108.       Łukasz Węda, Sławomir Hordejuk, Mgr inż. Gabriel Głowacki (1901-1980). Pro memoria [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (16) ROK 5  13-14.07.2013, s. 2-4.

109.       Łukasz Węda, Mój pierwszy maraton [w:] „Echo Studzianki”, nr 2 (16) ROK 5  13-14.07.2013, s. 11-13.

110.       Łukasz Węda, Szalony i sportowy Dzień Dziecka w Studziance, [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (16) ROK 5 13-14.07.2013, s. 14.

111.       Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie IV- VI 2013, [w:] „Echo Studzianki” nr 2 (16) ROK 5  13-14.07.2013, s. 14-16.

112.       Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie VII- IX 2013, [w:] „Echo Studzianki” nr 3 (17) ROK 5  30.09.2013, s. 10-11.

113.       Łukasz Węda, V Tatarski Turniej Łuczniczy w Studziance, [w:] „Echo Studzianki” nr 3 (17) ROK 5  30.09.2013, s. 10-11.

114.       Łukasz Węda, Mój drugi maraton, [w:] „Echo Studzianki” nr 3 (17) ROK 5  30.09.2013, s. 11-13.

115.       Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie, X-XII 2013, [w:] „Echo Studzianki” nr 4 (18) ROK 5  24.12.2013, s. 2

116.       Łukasz Węda, Dzień seniora w Studziance, [w:] „Echo Studzianki” nr 4 (18) ROK 5  24.12.2013, s. 5.

           117.                     Łukasz Węda, Irena Dąbrowska, Barbara Poszalska, Eugeniusz Dawidziuk (1939-2013) [w:] „Echo Studzianki”nr 4 (18) ROK 5  24.12.2013, s. 6.

 

2014

      118. Ferie w Studziance  [w:] „Gościniec Bialski” nr 1 (117)/2014. s.41

 1. Trzy słowa o łucznictwie  [w:] „Gościniec  Bialski” nr 1 (117)/2014. s.50
 2. Karnawałowe spotkanie  [w:] „Gościniec  Bialski” nr 2 (118)/2014. s.31
 3. Dziedzictwo kulturowe regionu lubelskiego i południowego Podlasia  [w:] „Gościniec  Bialski” nr 4 (120)/2014. s.26-27
 4. Maraton im. Jana Kulbaczyńskiego [w:] „Gościniec  Bialski” nr 4 (120)/2014. s. 49
 5. Powrót do przeszłości [w:] „Gościniec  Bialski” nr 5 (121)/2014. s. 55

124.Majowe maratony naszych biegaczy [w:] „Gościniec  Bialski” nr 5 (121)/2014. s. 62

125. Muzeum w Studziance [w:] „Gościniec  Bialski” nr 6 (122)/2014. s. 28.

126. Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie I-III 2014, [w:] „Echo Studzianki”5 (19) ROK 6  14.04.2014, s. 2-3.

127. Łukasz Węda , III Tatarskie Bieganie, [w:] „Echo Studzianki”5 (19) ROK 6  14.04.2014, s. 9.

128. Łukasz Węda, Mój trzeci maraton, [w:] „Echo Studzianki”5 (19) ROK 6  14.04.2014, s. 12-13.

129. Łukasz Węda, Ferie w Studziance, [w:] „Echo Studzianki”5 (19) ROK 6  14.04.2014, s. 15.

130. Łukasz Węda, Sławomir Hordejuk, Zanurzyć się w przeszłości 2 (20) ROK 6  13.07.2014, s. 1.

131.Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie I-III 2014, [w:] „Echo Studzianki”2 (20) ROK 6  13.07.2014,, s. 2-4.

132. Łukasz Węda, Sławomir Hordejuk, Edwin Kulawiec (1929-2004), pedagog, autor, tłumacz, [w:] „Echo Studzianki”6 (20) ROK 6  13.07.2014,, s. 9-10.

133. Łukasz Węda, Sękacze ze Studzianki, [w:] „Echo Studzianki” 6 (20) ROK 6  13.07.2014, s. 11-12.

134. Łukasz Węda, Trud pielgrzymowania, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 7-8 (123-124)/2014. s. 22.

135. Łukasz Węda, Wyróżnienie sołtys ze Studzianki, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 7-8 (123-124)/2014. s. 24

136. Łukasz Węda, Tatarski turniej łuczniczy, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 7-8 (123-124)/2014. s. 55.

137. Łukasz Węda, Taniec łagodzi obyczaje, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 7-8 (123-124)/2014. s. 58

138. Łukasz Węda, Tatarskie bieganie w Studziance, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 7-8 (123-124)/2014. s. 76-77

139. Łukasz Węda, Korowaje ze Studzianki, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 9 (125)/2014. s. 35-36.

140. Łukasz Węda, Ze wsparcia skorzystało 454 tys. osób, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 11 (127)/2014. s. 17.

141.Łukasz Węda, Aktywnie w Studziance, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 11 (127)/2014. s. 51.

142. Łukasz Węda, Ocalić od zapomnienia, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 11 (127)/2014. s. 53.

 

143.Łukasz Węda, Efekt POKL w powiecie bialskim,w: Echo Studzianki 4 (22) ROK 6 24.12.2014, s. 4.

144. Łukasz Węda, Taniec łagodzi obyczaje, 4 (22) ROK 6 24.12.2014, s. 9.

145. Łukasz Węda, Ocalić od zapomnienia, 4 (22) ROK 6 24.12.2014, s. 10.

146. Łukasz Węda, IV Popołudnie Seniora w Studziance, 4 (22) ROK 6 24.12.2014, s. 11.

147. Łukasz Węda, Odkrywanie Studzianki, 4 (22) ROK 6 24.12.2014, s. 18-19.

148. Joanna, Łukasz Węda, Czas kolędowania, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 1 (129)/2015. s. 46.

149. Anita Kukawska, Łukasz Węda, Odkrywanie Studzianki, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 1 (129)/2015. s. 48.

150. Łukasz Węda, Taniec łagodzi obyczaj, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 1 (1279)/2015. s. 49.

151. Łukasz Węda, Biegiem w Nowy Rok, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 1 (1279)/2015. s. 57.

152. Łukasz Węda Turniej tenisa stołowego, [w:] „Gościniec  Bialski” nr 1 (1279)/2015. s. 58.

153. Łukasz Węda, Sandra Fuks, Ferie z tatarskim motywem, [w:] „Gościniec  Bialski”, nr 2 z 2015  s. 27.

154. Łukasz Węda, IV Tatarskie Bieganie, [w:] „Echo Studzianki” nr 1 ( 23) z 2015, s. 16.

155. Łukasz Węda, Zacni, waleczni Tatarzynowie, [w:] „ Tygodnik Podlaski” nr 23 (194) z 19.06.2015, s. 7.

156. 154. Łukasz Węda, Napnij łuk, wypuść strzałę, [w:] „ Tygodnik Podlaski” nr 29 (198) z 17.07.2015, s. 6.

157.  Łukasz Węda, Zielawa kusi kajakarzy, „Życie Bialskie” nr 30 (121) z 28.07.2015r. s.4.

 

2015

       158. Łukasz Węda, Dzień Babci i Dziadka oraz Bal karnawałowy w Studziance, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 6.

159. Łukasz Węda, Ferie z tatarskim motywem w Studziance, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 7. 

160. Łukasz Węda, Konkurs wiedzy o Studziance, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 7.

161.Łukasz Węda, Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 8.

162.Łukasz Węda, Czas kolędowania, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 11.

163.Łukasz Węda, IV Tatarskie Bieganie, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 16.

164. Łukasz Węda, Gminny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów, 1 (23) ROK 6 09.04.2015, s. 17.

165. Łukasz Węda, Coś się kończy , coś zaczyna nr 2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 1-2.

166.  Łukasz Węda,  Bieganie - moda czy nawyk? Nr 2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 5-6.

167.  Łukasz Węda, Piknik w Studziance,  nr 2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 6.

168. Łukasz Węda, Przydrożne kapliczki i krzyże, 2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 9-11.

169. Łukasz Węda, Szymon Kożuchowski z osiągnięciami, 2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 12.

170. Łukasz Węda, Agroturystyka u Kovala,  2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 13.

171. Łukasz Węda, To co pozostało po Tatarach, 2 (24) ROK 7 12.07.2015, s. 14-15.

172. Łukasz Węda, Odkrywanie Studzianki trwa nr 3 (25) ROK 7 20.10.2015, s. 1-2.

173. Łukasz Węda,  Wydarzenia w skrócie VII-IX 2015, nr 3 (25) ROK 7 20.10.2015, s. 3-4.

174. Łukasz Węda,  Pierwszy spływ kajakowy Zielawą  nr 3 (25) ROK 7 20.10.2015, s. 5-6.

175. Łukasz Węda, VII Tatarski Turniej Łuczniczy, nr 3 (25) ROK 7 20.10.2015, s. 10.

176. Łukasz Węda, Sabantuj w Kruszynianach,  nr 3 (25) ROK 7 20.10.2015, s. 12.

177. Łukasz Węda, Tatarskie odkrycia, [w:]„Echo Studzianki”  nr 4 (26) ROK 7 21.12.2015, s. 12-13.

178. Łukasz Węda, V Popołudnie Seniora w Studziance, [w:]„Echo Studzianki”  nr 4 (26) ROK 7 21.12.2015, s. 14.

179. Łukasz Węda, Patriotyczne śpiewanie w Studziance, [w:]„Echo Studzianki”  nr 4 (26) ROK 7 21.12.2015, s. 15.

180. Łukasz Węda, Specyfika cmentarzy, [w:]„Echo Studzianki”  nr 4 (26) ROK 7 21.12.2015, s. 16-18.

181. Łukasz Węda, Bolesław Panasiuk (1925-2015). Pamięci działacza, żołnierza, mieszkańca Studzianki, [w:]„Echo Studzianki”  nr 4 (26) ROK 7 21.12.2015, s. 8-9.

182. Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie X-XII 2015 , [w:]„Echo Studzianki”  nr 4 (26) ROK 7 21.12.2015, s. 3-4.

183. Tatarskie wyrażenia [w:] "Gościniec Bialski" nr 11 (139) listopad 2015 s. 60.

184. Przegląd pieśni w Studziance [w:] "Gościniec Bialski" nr 11 (139) listopad 2015 s. 39.

185. Andrzejki na sportowo[w:] "Gościniec Bialski" nr 11 (139) listopad 2015 s. 48.

 

2016

       186. Węda Ł., Nowy rok, nowe możliwości, Echo Studzianki nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 1-2.

187. Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie I-III 2016, Echo Studzianki nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 3-4.

188. Łukasz Węda, Józef Simonowicz (1935-1959) podporucznik, radiotelegrafista i nawigator ze Studzianki, Echo Studzianki Echo Studzianki nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 10-12.

189. Łukasz Węda, Ferie na sportowo, w: Echo Studzianki nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 14.

190. Łukasz Węda, Konkurs wiedzy o Studziance, w: Echo Studzianki nr 1 nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 14.

191. Łukasz Węda,Jubileusz 5-lecia grupy śpiewaczej "Studzianczanie", w: Echo Studzianki nr 1 nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 18.

192. Łukasz Węda,V Tatarskie Bieganie, w: Echo Studzianki nr 1 (27) ROK 7 31.03.2016, s. 13.

193. Łukasz Węda, Postawa i rola szwadronu tatarskiego w pułku szwoleżerów gwardii Napoleona, w: „Echo Studzianki nr 2 (28) 2016, s. 15-17.

194. Małgorzata Maksymiuk, Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie IV-VI 2016, w: Echo Studzianki nr 2 (28) ROK 7 30.06.2016, s. 3-4.,

195. Łukasz Węda,Spływ kajakowy rzeką Zielawą, w: Echo Studzianki nr 2 (28) ROK 7 30.06.2016, s.2.

196. Łukasz Węda,20 lat Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance, w: Echo Studzianki nr 2 (28) ROK 7 30.06.2016, s. 4-7.

197. Łukasz Węda,Kolejny maraton, w: Echo Studzianki nr 2 (28) ROK 7 30.06.2016, s. 11-13.

198. Łukasz Węda,Wydarzenia w skrócie VII-X 2016, , w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s. 3-4.

199. Łukasz Węda,III Przegląd Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s.9.

200. Łukasz Węda,Tatarski Turniej Łuczniczy po raz ósmy w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s.11.

201. Łukasz Węda,Kolejny maraton, w: Echo Studzianki nr 2 (28) ROK 7 30.06.2016, s. 11-13.

203. Łukasz Węda,II Powiatowy Spływ Kajakowy rzeką Zielawą w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s.17.

204. Łukasz Węda, Szósty Dzień Seniora w Studziance w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s.18.

205. Łukasz Węda,Trwają prace na cmentarzu tatarskim w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s.19

206. Łukasz Węda Studzianka-wieś skazana na sukces, w: Echo Studzianki nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016, s. 1-2.

207. Łukasz Węda,Tatarski testament Jana Bielaka, w: „Echo Studzianki nr 3 (29) 2016, s. 16-17.

208. Łukasz Węda,Tatarski Turniej Łuczniczy po raz ósmy w: Echo Studzianki nr 3 (29) ROK 8 18.10.2016, s.11.

209. Łukasz Węda, Konkurs wiedzy o Studziance w: Echo Studzianki nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016, s.2.

210. Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie X-XII w: Echo Studzianki nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016. 2016, , nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016, s. 3-4.

211. Łukasz Węda, Statystyka tatarskich małżeństw w: Echo Studzianki nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016, s.13-17.

212. Łukasz Węda,Pamięci Bolesława Łukaszuka (1926-2016) w: Echo Studzianki nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016, s. 17-18.

213. Łukasz Węda,Przegląd pieśni patriotycznych i biesiadnych po raz trzeci w: Echo Studzianki nr 4 (30) ROK 8 20.12.2016, s.19

 

2017

       214. Łukasz Węda,Duchowni w społeczności tatarskiego dżemiantu w Studziance w: Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego pod red. A. Konopackiego Białystok 2017, s.115-129. ISBN:978-83-944733-2-7

215. Łukasz Węda,Małżeństwa tatarskie w parafii muzułmańskiej w Studziance w świetle zachowanych akt metrykalnych z lat 1798-1911, w: Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne nr 24 (1) 2017 s. 128-140, ISSN 1898-8431.

216. Łukasz Węda,Promujmy nasz region, w: Echo Studzianki nr 1 (31) ROK 8 15.04.2017, s. 1-2.

217. Łukasz Węda,Wydarzenia w skrócie I-III w: Echo Studzianki nr 1 (31) ROK 8 15.04.2017, s.3-5.

218. Łukasz Węda,Doceńmy organizacje pozarządowe w: Echo Studzianki nr 1 (31) ROK 8 15.04.2017, s.12.

219. Łukasz Węda, Konkurs wiedzy o Studziance w: Echo Studzianki nr 1 (31) ROK 8 15.04.2017, s.13.

220. Łukasz Węda,VI Tatarskie Bieganie w: Echo Studzianki nr 1 (31) ROK 8 15.04.2017,s.14.

221. Łukasz Węda Spływy kajakowe rzeką Zielawą w 2017 roku w: Echo Studzianki nr 1 (31) ROK 8 15.04.2017,s.15.

222. Łukasz Węda,W trosce o dziedzictwo kulturowe, w: Echo Studzianki nr 2 (32) ROK 9 8 lipca 2017, s. 1-2.

223. Łukasz Węda,Wydarzenia w skrócie IV-VI w: Echo Studzianki nr 2 (32) ROK 9 8 lipca 2017, s.3-5.

224. Łukasz Węda,Mój 10-ty, rekordowy maraton w: Echo Studzianki nr 2 (32) ROK 9 8 lipca 2017 s.12-15.

225. Łukasz Węda, Wydarzenia w skrócie VII-IX w: Echo Studzianki nr 3 (33) ROK 9 30 września 2017, s. 2.

226. Łukasz Węda,Tatarzy bialscy w powstaniu kościuszkowskim w: Echo Studzianki nr 3 (33) ROK 9 30 września 2017, s.2, s.7-9.

227. Łukasz Węda, III Spływ kajakowy rzeką Zielawą w: Echo Studzianki nr 3 (33) ROK 9 30 września 2017, s.13.

228. Łukasz Węda,IX Tatarski Turniej Łuczniczy w: Echo Studzianki nr 3 (33) ROK 9 30 września 2017,s.14.

229. Łukasz Węda,Historia naszą szansą w: Echo Studzianki nr 4 (34) 20 grudnia 2017, s. 1.

230. Łukasz Węda,Popołudnie Seniora po raz siódmy w: Echo Studzianki nr 4 (34) 20 grudnia 2017, s. 2.

231. Łukasz Węda,Wydarzenia w skrócie VII-IX w: Echo Studzianki nr 4 (34) 20 grudnia 2017, s. 3-4.

232. Łukasz Węda,Mieszkańcy Studzianki w 1917 roku, w: Echo Studzianki nr 4 (34) 20 grudnia 2017, s.4-5.

233. Łukasz Węda,Zwyczaje i obrzędy Tatarów cz. I w: Echo Studzianki , nr 4 (34) 20 grudnia 2017, s.17-18.

234. Łukasz Węda,Tatarzy z okolic Terespola, w: „Goniec Terespolski nr 85, 1/2017, s. 73-75

235. Łukasz Węda, 10 lat minęło..., w: Echo Studzianki , nr 1 (35-36) 14 lipca 2018, s. 1-2.

236. Łukasz Węda,Wydarzenia w skrócie I-VI w: Echo Studzianki , nr 1 (35-36) 14 lipca 2018, s. 3-5.

237. Łukasz Węda,Mieszkańcy Studzianki w 1918 roku nr 1 (35-36) 14 lipca 2018, s. 6-7.

238. Łukasz Węda,Sportowy duch Tadeusza Maziejuka w: Echo Studzianki , nr 1 (35-36) 14 lipca 2018, s. 24-25.

221. Łukasz Węda, Zwyczaje i obrzędy Tatarów cz. II, w: Echo Studzianki, nr 1 (35-36) 14 lipca 2018, s. 27.

239. Łukasz Węda,

 

2018

       Publikacje w Internecie:

 1. Pierwszy maraton od lat http://podlasiesiedzieje.pl/pl/biala_sie_dzieje/okolice/1653/Pierwszy-maraton-od-lat-maraton-piszczac-kode%C5%84-cross.htm
 2. Oni są wśród nas http://www.ornatowski.com/lib/tatarzy-wsrodnas.htm
 3. Tatarzy w armii Napoleona http://www.ornatowski.com/lib/tatarzy-warmiinapoleona.htm
 4. Drugi Rodzinny Piknik Biała Biega http://bialabiega.pl/view/54,drugi-rodzinny-piknik-biala-biega--relacja-lukasza-wedy
 5. Lipkowie, Polscy Tatarzy  http://www.smakizpolski.com.pl/lipkowie-polscy-tatarzy/
 6. Cmentarz tatarski – Studzianka http://www.polskie-cmentarze.pl/Ciekawe-miejsca/Wojewodztwo-Lubelskie/Powiat-bialski/Gmina-Lomazy/Studzianka/Cmentarz-tatarski-Studzianka
 7. Tatarzy zawładnęli Studzianką http://tataria.eu/index.php/wydarzenia/341-tatarzy-zawadnli-studziank
 8. Tatarskie bieganie http://www.maratonczyk.pl/content/view/4093/2/
 9. Oni są wśród nas. Tatarzy na wschodnich terenach Polski w XX wieku http://www.etnologia.pl/polska/teksty/tatarzy-sa-wsrod-nas-2.php
 10. Tatarskie strzelanie w Studziance http://www.lubelskie.pl/?pid=832&mode=news&group=281&news=41364&p=5
 11. http://www.mzr.pl/pl/news.php?id=62&idx=240 Spotkanie z Tatarami
 12. http://www.ornatowski.com/lib/tatarzy-studzianka.htm Studzianka - Mekka podlaskich Tatarów
 13. http://pulk12.pl/rekonstrukcja/szlak-bojowy-oddzialu/149-przemarsz-w-lubelskiem.html Przemarsz w lubelskiem
 14. Łomazy: „Taniec łagodzi obyczaje” warsztaty dla mieszkańców gminy
 15. http://radiobiper.info/2014/08/29/taniec-lagodzi-obyczaje-dla-mieszkancow-gminy-lomazy/
 16. Łomazy: Ukazał się 15 numer kwartalnika „Echo Studzianki” http://radiobiper.info/2013/04/17/lomazy-ukazal-sie-kolejny-15-numer-kwartalnika-echo-studzianki/
 17. Podlaskie organizacje pozarządowe nie zwalniają tempa. Właśnie odbył się VI zjazd NGO-sów http://radiobiper.info/2013/04/26/podlaskie-organizache-pozarzadowe-nie-zwalniaja-tempa-wlasnie-odbyl-sie-vi-zjazd-ngo-sow-w-terespolu/
 18. Łomazy: Szalony i sportowy Dzień Dziecka w Studziance http://radiobiper.info/2013/06/04/lomazy-szalony-i-sportowy-dzien-dziecka-w-studziance/
 19. Nasi w pierwszym Maratonie Lubelskim http://radiobiper.info/2013/06/10/nasi-w-pierwszym-maratonie-lubelskim-galeria/
 20. Łomazy: II Tatarskie Bieganie w Studziance http://radiobiper.info/2013/06/18/lomazy-ii-tatarskie-bieganie-w-studziance/
 21. Tatarzy na lubelskich Tatarach. Jadą Tatarzy z Podlasia http://radiobiper.info/2013/06/27/tatarzy-na-lubelskich-tatarach-jada-tatarzy-z-podlasia/
 22. Łomazy: Tatarski mizar w Studziance (galeria). Podpowiadamy gdzie na weekend http://radiobiper.info/2013/07/04/tatarski-mizar-w-studziance-galeria/
 23. Łomazy: Już 5 lat Echa Studzianki. Jest kolejny numer http://radiobiper.info/2013/07/19/lomazy-juz-5-lat-echa-studzianki-jest-kolejny-numer/
 24. Łomazy: II Tatarska Piątka w Studziance. Prawie setka biegaczy na starcie http://radiobiper.info/2013/07/19/ii-tatarska-piatka-studzianka-14-07-2013-galeria/
 25. „V Tatarski Turniej Łuczniczy” w Studziance http://radiobiper.info/2013/09/12/v-tatarski-turniej-luczniczy-w-studziance/
 26. Się (roz) abiegali nasi. Białystok, Adamów, Lublin…. http://radiobiper.info/2013/09/24/sie-rozbiegali-nasi-bialystok-adamow-lublin/
 27. Łomazy: Dzień seniora po raz trzeci w Studziance  http://radiobiper.info/2013/10/23/dzien-seniora-po-raz-trzeci-w-studziance-galeria/
 28. Łomazy: Pojawił się 17 numeru kwartalnika „Echo Studzianki” http://radiobiper.info/2013/11/03/lomazy-pojawil-sie-17-numeru-kwartalnika-echo-studzianki/
 29. Nasi biegali w Lublinie po błocie http://radiobiper.info/2013/11/29/nasi-biegali-w-lublinie-po-blocie/
 30. Łomazy: Nowy numer Echa Studzianki. Ewenement na lokalnym rynku wydawniczym http://radiobiper.info/2013/12/25/lomazy-nowy-numer-echa-studzianki-ewenement-na-lokalnym-rynku-wydawniczym/
 31. Nasi na nocnym biegu w Lublinie http://radiobiper.info/2014/02/06/nasi-na-nocnym-biegu-w-lublinie/ 
 32. Klubowa Piątka Biała Biega plus nordic walking i biegacze na rolkach http://radiobiper.info/2014/02/28/klubowa-piatka-biala-biega-nordic-walking-biegacze-na-rolkach/
 33. Piszczac: II Cross Maraton czyli pierwszy od lat maraton w Zahorowie  http://radiobiper.info/2014/04/01/pierwszy-maraton-od-lat-w-zahorowie-gmina-piszczac-odbyl-sie-ii-cross-maraton-galeria/  
 34. Nasi pobiegli w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Osielsku i Żninie http://radiobiper.info/2014/04/16/iii-orlen-maraton-w-warszawie/
 35. 1% zostawmy tutaj!! Nic nie tracimy – wiele zyskujemy http://radiobiper.info/2014/04/16/1-zostawmy-tutaj-nic-nie-tracimy-wiele-zyskujemy-film/
 36. Łomazy: Ukazał się 19 numer kwartalnika Echo Studzianki http://radiobiper.info/2014/04/23/lomazy-ukazal-sie-19-numer-kwartalnika-echo-studzianki/
 37. Bezpłatne warsztaty taneczne w Studziance http://radiobiper.info/2014/06/04/stowarzyszenie-rozwoju-miejscowosci-studzianka-i-urzad-gminy-lomazy-zapraszaja-do-bezplatne-warsztatach-tanecznych/
 38. Rozbiegaj się na lepsze z JB Multimedia – Biała Biega http://radiobiper.info/2014/06/13/rozbiegaj-sie-na-lepsze-z-jb-multimedia-biala-biega/
 39. Piknik sportowy z kulturą tatarską w Studziance http://radiobiper.info/2014/07/10/piknik-sportowy-z-kultura-tatarska-studzianka/
 40. Łomazy: Jubileuszowy numer kwartalnika „Echo Studzianki” http://radiobiper.info/2014/07/17/jubileuszowy-numer-kwartalnika-echo-studzianki/
 41. Łomazy: III Tatarskie Bieganie w Studziance http://radiobiper.info/2014/07/18/iii-tatarskie-bieganie-galeria/ 
 42. Łomazy: Trud pielgrzymowania. Powitanie w Studziance http://radiobiper.info/2014/08/18/trud-pielgrzymowania-galeria/
 43. Łomazy: „Taniec łagodzi obyczaje” warsztaty dla mieszkańców gminy http://radiobiper.info/2014/08/29/taniec-lagodzi-obyczaje-dla-mieszkancow-gminy-lomazy/

         51.  Mizar tatarski w Studziance http://tataria.eu/index.php/artykuy-i-listy-zebrane/339-mizar-tatarski-w-studziance